ثبت ایده های فناورانه

کاربرگ اولیه بررسی ثبت ایده های فناورانه و محصول محور

مشخصات ایده

ایده فناورانه شامل هر گونه راهکار خلاقانه و فناورانه است که می تواند منجر به تولید محصول، خدمت یا یک روش جدید برای پاسخگویی به یک نیاز در نظام سلامت باشد.

(برای دریافت راهنما کلیک کنید)

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره 01134484825 خانم طهماسب پور تماس حاصل فرمايید.

۱ : عنوان ایده به فارسی: *
  • ظرفیت : ۲۰۰ کاراکتر
۲ : عنوان ایده به انگلیسی:
  • ظرفیت : ۲۰۰ کاراکتر
  • کاراکترهای مجاز : حروف بزرگ لاتین, حروف کوچک لاتین
مشخصات پیشنهاد دهنده ایده

در صورتی که در طرح ایده بیش از یک نفر شرکت داشتند، می توانید مشخصات آن ها را در انتهای همین قسمت وارد نمائید.

۳ : نام و نام خانوادگی ایده دهنده اصلی *
  • ظرفیت : ۳۰ کاراکتر
۴ : آخرین مدرک تحصیلی *
۵ : نشانی محل کار
  • ظرفیت : ۲۰۰ کاراکتر
۶ : تلفن محل کار:
  • ظرفیت : ۱۱ کاراکتر
  • کاراکترهای مجاز : اعداد
۷ : شغل:
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
  • کاراکترهای مجاز : حروف فارسی
۸ : تلفن همراه: *
  • ظرفیت : ۱۱ کاراکتر
  • کاراکترهای مجاز : اعداد
۹ : پست الکترونیک:
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
۱۰ : دورنگار:
  • کاراکترهای مجاز : اعداد

در صورتی که در طرح ایده افراد دیگری نیز مشارکت داشتند، می توانید مشخصات آن ها را نیز وارد نمائید.

۱۱ : نام و نام خانوادگی نفر دوم
  • ظرفیت : ۳۰ کاراکتر
۱۲ : نام و نام خانوادگی نفر سوم
  • ظرفیت : ۳۰ کاراکتر
محتوای ایده
۱۳ : خلاصه ایده:
  • ظرفیت : ۵۰۰ کاراکتر
۱۴ : هدف (ا هداف) ایده:
  • ظرفیت : ۳۰۰ کاراکتر
۱۵ : این ایده چه مشکل / مسأله / نیازی را حل یا برطرف می کند؟
  • ظرفیت : ۳۰۰ کاراکتر
۱۶ : زمان رسیدن ایده به دستاوردهای اعلام شده چند ماه برآورد می شود؟
  • ظرفیت : ۱۰۰ کاراکتر
پاکسازی